Kjøpsbetingelser

 

Kjøpsbetingelsene gjelder for salg av personlig oppfølging, kurs, nettkurs, tjenester og liknende, kjøpt gjennom My Strong Self AS.

Forbrukerkjøp er bla. regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og markedsføringsloven og ehandels-loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

. Ved påmelding til kurs/studier og kjøp av tjenester via My Strong Self AS bekrefter du å ha lest og akseptert følgende vilkår:

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene:
Selger er heretter My Stong Self AS. My Strong Self AS  er registrert i Brønnøysund-registeret. Org.nr: 926 757 547 MVA,  Ringveien 9, 1459 Nesodden. Kontaktperson: Silje Torp, [email protected] , tlf 45465526 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 Våre priser på veiledning/kurs/mm er fritatt mva og viser din kjøpspris. Andre produkter og kurs uten live undersvisning eller mentaltrening  er mva-pliktige. Du vil se totalkostnaden før kjøpet gjennomføres.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.  Bestilling er bindende når bestillingen er betalt via våre nettsider mystrongself.com 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Avslutte faste betalinger/abonnement

Faste betalinger håndteres via Vipps og Stripe. For å avslutte en fast betaling kan du sende en epost til [email protected] 

 

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8.Angrerett

Ved kjøp av veiledning/mentoring/mentaltrening/nettkurs/kurs er angreretten annerledes enn ved kjøp av for eksempel fysiske produkter. My Strong Self AS gir full angrerett i hht kjøpsloven i 14 dager, og ved kurs og mentoring fram til veiledningen/kursets oppstart. Med oppstart menes for eksempel når ditt personlige innhold er påstartet eller ved første konsultasjon.

 Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten kan du sende epost til [email protected].

Dersom det oppstår en uforutsett og alvorlig hendelse (force majeure) som gjør det umulig for deg å fullføre personlig veiledning, kan du melde deg av. Force majeure må dokumenteres og refusjon vil avregnes fra den dato vi mottar dokumentasjon. 

 

9: Opplysninger om veiledning/kurs gitt gjennom mystrongself.com.
Vi tar forbehold om skrive- eller trykkfeil på websidene. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling hvis en oppstått situasjon gjør det umulig for oss å gjennomføre veiledningen/kurset på angitt måte. Du vil få tilbud om annen veiledning, nytt starttidspunkt eller refusjon.

10: Sykdom/ferie
My Strong Self AS reserverer seg retten til å kansellere eller flytte timer, eller endre veileder, ved sykdom eller lignende.

11: Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

På våre veiledninger/kurs/tjenester garanterer vi at vi gir best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten til at det ikke går an å tilfredsstille alles forventninger. Det er en viss egenrisko når man skal endre en vane og krever at du selv gjør en innsats, og også utfører de oppgavene som er oppgitt i kurset eller veiledningen. 

 12. Personopplysninger
My Strong Self AS behandler kun personopplysninger du gir oss. Vi spør ikke om informasjon som ikke er nødvendig for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dine personopplysninger utleveres eller selges ikke til tredjepart, men kan benyttes hos tredjepart når det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg. Dette kan for eksempel være hvis det kreves en brukerregistrering hos en tredjepart.

13: Kopiering/Opphavsrett
Opphavsrett © My Strong Self og Silje Torp
Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

14: Betingelser for bruk av kursenes innhold
Du kjøper tilgang til kursenes innhold i din kursperiode - som p.t. er 1 år fra kjøpsdato eller så lenge portalen er i drift, avhengig av hva som ble oppgitt på kjøpstidspunktet og kursets karakter og størrelse. Dette opplyses det nærmere om rundt hvert produkt. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av kursene eller ervervet innhold kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er en individuell tjeneste. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og på siden. 

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.